Multi-Gyn pro odborníky: odborné informace

Uvnitř a na povrchu lidského těla se nachází více bakterií než buněk, kterými je tvořeno. Nové poznatky ukazují, že bakteriální flóra každého člověka je jedinečná, stejně jako je jedinečný otisk prstu. Bez bakterií nemůžeme žít, starají se o naše trávení, tvoří ochrannou vrstvu naší pokožky a stejně tak pochvy. V ideálním stavu žijeme s našimi bakteriemi v harmonii - v rovnováze. Rovnováha tohoto ekosystému pomáhá udržovat kontrolu nad škodlivými bakteriemi.

V pochvě jsou našimi užitečnými bakteriemi bakterie kyseliny mléčné - laktobacily, které zajišťují to, aby se většina druhů nežádoucích bakterií nepřemnožila. Narušení této rovnováhy se většinou vyznačuje změnou charakteru poševního výtoku. Nejčastější je přemnožení kokoidních bakterií, zvané bakteriální vaginóza (BV), které je provázené rybím zápachem. Tento zápach je způsobený organickými sloučeninami, aminy, jež jsou produkovány kokoidními bakteriemi (Pinkster 1998). Vnější faktory, které mohou vést k narušení přirozené bakteriální rovnováhy jsou hygiena a pohlavní styk. Po koitu se výrazně zvyšuje pH z kyselého na mírně alkalické (Tevi-Benissan 1997). V tomto alkalickém prostředí se mohou kokoidní bakterie - kterým se daří při zvýšeném pH - velmi rychle množit, populační exploze bakterií dosahuje svého vrcholu v 36 hodinách po "alkalickém šoku" způsobeném přítomností ejakulátu.

Složení vaginální mikroflóry je velmi dynamické a mění se v reakci na hormonální výkyvy a vnější faktory jako je sexuální aktivita a intimní hygiena. V případě dysbiózy jsou prospěšné laktobacily v menšině proti škodlivým mikroorganismům jako jsou BV flora nebo kvasinky. Dysbióza je často doprovázena vaginálním diskomfortem jako je svědění, zápach, abnormální výtok a bolest. Pro bakteriální vaginózu i vaginální mykotická onemocnění jsou standardními lékařskými doporučeními nasazení antimikrobiálních léků. Antibiotika a antimykotika však mohou vážně ovlivnit složení užitečné mikrobiální flóry. Kromě toho jsou tyto postupy často účinné pouze krátkodobě. Jak pro léčbu metronidazolem, tak pro antimykotickou léčbu (např. klotrimazol) jsou velmi často evidovány opakující se infekce. V současnosti začaly být uplatňovány nové přístupy, které korigují vaginální dysbiózu. Tyto postupy zahrnují použití kyselých gelů, prebiotickou stimulaci užitečné vaginální flóry a přírodní anti-adhezivní postupy, které brání škodlivým mikroorganismům kolonizovat povrch našeho těla. Anti-adhezivní účinky na bázi přírodních produktů tvoří inovativní, patentované základy produktové řady Multi-Gyn a jsou kombinováné s dalšími funkčními látkami jako jsou kyselé a prebiotické přísady k prevenci a léčbě vaginálních infekcí a souvisejícího diskomfortu.

Další odborné informace: